Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.

Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.

ATHENS – Med utsikter til en standard truende i Hellas, er statsministeren Alexis Tsipras forbereder seg på å møte neste uke med president Vladimir V. Putin fra Russland som en europeisk avtale om å gi mer bistand til Athen vakler.

Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.

Tidspunktet har reist spørsmål om hvorvidt besøket er en vanlig del av den nye greske regjeringens multipronged utenrikspolitikk, eller en pivot mot Russland om økonomisk støtte i tilfelle at Hellas ‘samtaler med europeiske tjenestemenn kollapse.

Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.
Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.
Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.
Hellas ser ut til Russland som retter seg mot Europa snubler.


Les mer

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + nine =