Melbourne

Melbourne

Cranbourne vestlige australske Christmas Tree lagt til Betydelig treet Register!

Vår Nuytsia floribunda er nå klassifisert som en betydelig tre, som skal bevares for fremtidige generasjoner lese videre

Bevaring

Victorias flora og sopp er under økende trusselen fra klimaendringer, miljø ugress, jordbruk og urbanisering. Klimaendringene vil særlig innvirkning på planter begrenset til de kaldeste miljøer på fjelltopper, som trolig til å miste sin eneste egnet habitat. På Royal Botanic Gardens, studier av taksonomi, distribusjon, populasjonsgenetikk, forplantning, trans og frø bank bidrar til bevaring av Victoria’s og Australias planter og sopp.

Seedbank

Vi samler millioner av høy kvalitet frø fra lokale plantearter innenfor Victoria for langsiktig lagring, forskning og restaurering programmer.

Bevaring

Våre forskere arbeider for å opprettholde biologisk mangfold, inkludert genetisk variasjon, avgjørende for funksjonell økosystemer og den langsiktige levedyktigheten til arter.

Ugress og biosikkerhet

Vår forskning bidrar til å identifisere, dokumentere og bekjempe miljø ugress som utgjør en trussel innfødte økosystemer og biologisk mangfold.

Beskytte våre sjeldne og truede arter

Plant samlinger

bærekraftig forvaltning

Miljøledelse

Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne


Les mer

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 20 =