Påvirkning av miljøet på en hund

Påvirkning av miljøet på en hund

Bilde kreditt scrink.com/wp-content/uploads/2013/06/first-dog-bo-environment.jpg.

Til skarpt forskjellige form av vedlikehold en hund er det nødvendig å trene gradvis. For eksempel ved transport i de alpine distrikter (2500-3000 m over havet og høyere) av hunder er det nødvendig å overleve på en mellomhøyde (1200- 1500 м) og bare etter å løfte høyere. Denne regelen må overholdes også under oversettelse av hunder i en kald årstid fra rommet vedlikehold til vedlikehold i en domstol, på dramatisk endring av fôrrasjonen (for eksempel ved utskifting av kjøtt, fisk), økning av arbeidsmengden på trening og i andre tilfeller .

Påvirkning av miljøet på en hund

Bilde kreditt upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Prairie_Dog_eating.jpg.

Påvirkning av miljøet på en hund

Bilde kreditt upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/C-141_Starlifter_contrail_crop1.png.

Påvirkning av miljøet på en hund

Bilde kreditt https://sites.google.com/site/envirodiabetes/home/mice/froggie.jpg.

Read more

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =