Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Bilde kreditt principlesofaccounting.com/chapter3/adjustments2.png.

Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Bilde kreditt principlesofaccounting.com/chapter1/edelbalance1.png.

Resultat uttalelse malen er gjort i noen form, avhengig av kravene i organisasjonen som den er servert. Informasjon om hvor mye lønn, skal arbeidsgiver utstedes etter skriftlig anmodning fra arbeidstakeren innen tre virkedager.

Oftest informasjon om lønnen til arbeidstaker skal utstedes for presentasjon:
til banken for å oppnå kreditt-
sysselsettingsfondet for registrerings-
pensjonskassen for en pensjons-
til ambassaden om visum for å komme inn i land-
i andre organisasjoner.
Registreringsbevis i organisasjonen er engasjert i personalavdelingen. Resultat uttalelse mal må inneholde følgende opplysninger:

Navnet på organisasjonen som utsteder sertifikat-
registreringsnummer og dato for utstedelse av sertifikat-
underskrift av hodet, leder av personalavdelingen eller daglig accountant-
må være stemplet av organisasjonen eller personalavdelingen.
Hjelp er en bekreftelse på sysselsetting, stilling og lønn ansatte. Hvis det vises ikke på brev av organisasjonen, så det må være stemplet med informasjon om organisasjonen. Blank sertifikat av lønn må inneholde TIN og adresse på organisasjonen -eller av arbeidsgiver. Informasjon om lønn er ikke gyldig med mindre stemplet segl av organisasjonen eller personalavdelingen.
Å gi informasjon om lønn i banken for å fylle følgende informasjon:
om størrelsen på gjennomsnittlig månedlig lønn-
det beløp som faktisk vurdert og utbetalt lønn for den siste 12 måneder-
hvor mye skatt og forsikring med holdt fra paycheck-
hvor mye gjeld organisasjonen på utbetaling av lønn til arbeidstaker.
Informasjon om hvor mye lønn til banken undertegnet av leder og regnskapssjef i organisasjonen.

Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Bilde kreditt principlesofaccounting.com/chapter3/adjustments1.png.

Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Bilde kreditt https://saylordotorg.github.io/text_managerial-accounting/section_13/2f0a4d98081b1e5ccc901ebc91d0d893.jpg.

Resultat uttalelse mal: hvilke mål ikke tjener det?

Bilde kreditt principlesofaccounting.com/chapter15/correctionre.png.

Read more

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 14 =